Zostanie żołnierzem sił specjalnych, czyli komandosem, to dla wielu osób marzenie. Jego realizacja nie jest prosta, a droga do uzyskania tytułu komandosa uścielona ciężkimi fizycznie, jak i psychicznie, przygotowaniami. Sprawdź, czego musisz się nauczyć, aby zostać komandosem!

Doświadczenie wojskowe

Wszystkie jednostki specjalne sił zbrojnych są zgodne co do tego, że kandydatem na komandosa zostać mogą jedynie osoby mające doświadczenie wojskowe. Krótko mówiąc – żeby być komandosem trzeba w pierwszej kolejności zostać żołnierzem zawodowym.

Jak zostać żołnierzem zawodowym?

Zostanie żołnierzem zawodowym to szereg wymagań, jakie trzeba spełnić. Przede wszystkim bycie żołnierzem zawodowym w Polsce zarezerwowane jest jedynie dla pełnoletnich obywateli Polski, które nigdy nie były karane za przestępstwa umyślne. Dodatkowo kandydat na żołnierza musi móc się pochwalić idealnym stanem zdrowia. Ważne jest również wykształcenie.

Osoby, które ukończyły gimnazjum lub osiem klas podstawówki mogą zostać żołnierzem szeregowym. Na podoficera należy ukończyć przynajmniej szkołę średnią, a oficerem zostać mogą osoby, które mają tytuł zawodowy magistra lub równorzędny tytuł. Pod uwagę bierze się także umiejętności lub studia, które mogą być dla wojska przydatne. Ich posiadanie zwiększa szansę na zostanie wcielonym w szeregi żołnierzy sił specjalnych, chociaż nie jest wymogiem.

Droga do zostania żołnierzem

Służba przygotowawcza jest przeznaczona dla osób chcących zostać żołnierzami, które nie pełniły nigdy wcześniej czynnej służby wojskowej. Szkolenie, w zależności od wykształcenia i stopnia, trwa od 4 do 6 miesięcy. Po jej odbyciu można starać się o powołanie do zawodowej służby. 

Oprócz odbycia służby przygotowawczej można podjąć takie drogi, jak:

 • Odbycie służby kandydackiej, czyli ukończenie szkoły podoficerskiej lub studiów wojskowych; studia wojskowe można odbyć w takich uczelniach, jak:
  • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie;
  • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
  • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
  • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie;
  • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni;
  • Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • Wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej (to najmłodszy rodzaj sił zbrojnych w Polsce).

Jak przygotować się do odbycia służby kandydackiej? Do przyjęcia na uczelnie wojskowe konieczne jest zdanie testów sprawności fizycznej, a także odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. Pod uwagę brane są także oceny oraz wyniki egzaminów maturalnych. To, z jakich przedmiotów maturę zdawać, zależne jest od planowanego kierunku studiów. 

Studia z myślą o byciu komandosem – czego się uczyć?

Wraz z rozwojem technologicznym wojsko potrzebuje wielu inżynierów oraz specjalistów z zakresu IT. Dlatego osoby, które mają studia lub kierunkowe wykształcenie w tych dziedzinach na starcie dostaną więcej punktów od kandydatów, niemogących pochwalić się takim wykształceniem. Także mechanicy w siłach specjalnych liczyć mogą na pewną posadę. Wojsko korzysta z zaawansowanego technicznie sprzętu i nie może pozwolić sobie na nagłe awarie – żołnierz sił specjalnych, który doskonale zna się na naprawie i utrzymaniu sprzętu, jest wymarzonym żołnierzem w wielu jednostkach!

Także osoby, które mają wykształcenie medyczne lub są filologami, są chętnie widziane w armii. Wojskowi medycy od zawsze towarzyszą żołnierzom na polu walki, obecność eksperta z zakresu medycyny w siłach specjalnych zawsze jest dobrze widziana. Jeśli chodzi o filologię, to osoby mające szeroką wiedzę na temat języka, ale też kultury danego państwa, mogą stać się bardzo cennymi komandosami. 

Jeśli chcesz zostać komandosem, postaw więc na rozwijanie tych umiejętności!