Biblioteka – miejsce, które wydaje się z pozoru nudne. Ale nie dla tych, którzy są ciekawi znajdujących się tam bogactw. Dawniej biblioteka kojarzyła się przede wszystkim z niezliczonymi zbiorami książek czy różnego typu źródeł, czasopism, wydawnictw naukowych. Dziś jest to miejsce, w którym pojawiła się technologia. Zwykle ludzie wolą filmy i czytają o filmach takich jak ten interesujący artykuł najlepsze filmy 2016, ale obecnie biblioteki stają się coraz bardziej popularne. Współczesne biblioteki nie przypominają już tych sprzed lat. Są one skomputeryzowane, pełne źródeł internetowych, interaktywne i nadal przyciągają zainteresowanych.

Co decyduje o tym, że bibliotekę nazwać możemy przyjazną dla odwiedzających i w jaki sposób ocenić, która jest najlepsza? Z pewnością bogactwo zasobów oraz ciekawe rozwiązania architektoniczne. Innym ważnym aspektem wyróżniającym biblioteki jest posiadanie zasobów, z których mogą skorzystać osoby niewidome, czyli na przykład publikacji w formie głosowej, czy też pisanych brajlem. Tego typu kryteria można stosować w przygotowaniu rankingu najlepszych bibliotek świata. Oto nasza piątka!

Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie

Jest to zarówno biblioteka narodowa USA, jak też najstarsza państwowa instytucja w kraju. Mieści się w trzech budynkach, a znajduje się w niej tyle półek, że pod względem ich powierzchni biblioteka ta plasuje się na pierwszym miejscu spośród wszystkich bibliotek na świecie. Jest tu także najwięcej woluminów. Biblioteka Kongresu założona została w 1800 roku. Dziś w jej zasobach jest ponad 162 mln różnego rodzaju źródeł: ponad 38 milionów książek, 70 milionów rękopisów, ponad 5 milionów map i atlasów, 14 milionów fotografii, 17 milionów mikrofilmów i przeszło 7 milionów dokumentów dźwiękowych. To wszystko zmieszczone zostało na 856 kilometrach półek! Znajdujące się tu zbiory pisane są w 470 różnych językach. Co ciekawe, mieści się tu największy w Stanach Zjednoczonych zbiór książek polskich.

Biblioteka Bodlejańska

Ta imponująca brytyjska biblioteka mieści się tam, gdzie jeden z najwybitniejszych uniwersytetów Wielkiej Brytanii: w Oxfordzie. Jest to niezwykły obiekt, którego księgozbiór liczy ponad 11 milionów. Jeśli chodzi o długość półek Biblioteka Bodlejańska znajduje się daleko za Biblioteką Kongresu – jest tu ich “tylko” 180 kilometrów. Poza olbrzymim zbiorem biblioteka ta szczyci się mianem jednej z najstarszych bibliotek w Europie: jej podwaliny powstały jeszcze w 1320 roku. Co zaskakujące, pomieszczenia ówczesnej, średniowiecznej instytucji istnieją do dziś. Na mocy umowy z 1610 roku, każda książka, która została wydana w Anglii i zarejestrowana w Stationers’ Hall, ma swoją kopię właśnie w Bibliotece Bodlejańskiej. Umowa ta nadal obowiązuje, co sprawia, że zasoby biblioteki szybko rosną.

Czytelnia Muzeum Brytyjskiego

Jeszcze niespełna 30 lat temu czytelnia ta stanowiła część British Library, jednak w 1997 roku bibliotekę przeniesiono do nowego budynku, a w poprzednim, gdzie pozostawiono jedynie czytelnię, utworzone zostało Muzeum Brytyjskie. Czytelnię oryginalnie otwarto w 1857 roku i używano aż do 1997 roku, kiedy to przeprowadzano remont. Ponownie otwarto ją 13 lat później i w 2014… znów zamknięto i nie wiadomo, jak budynek będzie wykorzystywany w przyszłości.

Biblioteka Rzadkich Książek i Manuskryptów Uniwersytetu Yale

Jest to największy na świecie budynek, przeznaczony specjalnie do przechowywania i zabezpieczania starych, rzadkich książek i rękopisów. Znajdują się tu prawdziwe unikaty – takie jak jedna z kopii Biblii Gutenberga – co czyni ją jedną z najbardziej wyjątkowych bibliotek na świecie. 

Biblioteka Watykańska

Ta biblioteka imponuje nie tylko zasobami, ale i wystrojem wnętrza, którego sklepienie pokryte jest zabytkowymi freskami. Biblioteka ta założona została w 1448 roku, a jej obszerne zbiory dostępne są dla każdego, kto potrzebuje ich w celach naukowych (i potwierdzi to stosownymi dokumentami). Obecnie znajdują się tu setki unikalnych materiałów. M.in. 75 tysięcy manuskryptów i 1,1 miliona książek. Intrygują też tzw. “Tajne Archiwa Watykanu” z ponad 150. tysiącami pozycji.