Programowanie neurolingwistyczne, NLP, jest zbiorem technik i metod pracy z wyobrażeniami. NLP skupia się na modyfikowaniu postrzegania i myślenia ludzi. Metoda ta opiera się na procesach neurologicznych, językowych oraz na wzorcach zachowań. NLP pojawiła się w latach 70. XX wieku jako wymyślona przez Johna Grindera oraz Richarda Bandlera metoda psychoterapii i forma pracy nad samym sobą. Czy NLP może mieć zastosowanie w nauczaniu?

Nauka przy wsparciu NLP

NLP służy przede wszystkim samomotywacji, samorozwojowi i pracy nad sobą. Chociaż nie wszyscy są zgodni co do całkowitej skuteczności NLP, to na pewno metoda ta daje wgląd na odczucia oraz problemy człowieka. Pozytywne są rezultaty korzystania z technik NLP w wielu aspektach życia, czy odnieść się może także do nauczania?

W programowaniu neurolingwistycznym wykorzystywany jest szereg metod, które mają pomóc w modelowaniu nas samych i dać zamierzone rezultaty. Metody te są bardzo różnorodne. Wśród najpopularniejszych metod NLP wyróżnia się takie metody, jak:

  • kotwiczenie – powiązywanie odruchu emocjonalnego z bodźcem;
  • metafory – spojrzenie na problem oczami kogoś innego;
  • przeramowanie – zmiana wypowiedzi w sposób niezmieniający treści, ale zmieniający wnioski;
  • projektowanie – wyobrażanie sobie rozwiązania sytuacji.

Czy metody NLP mają jednak zastosowanie w nauczaniu? Tak! Konieczne jest jednak stosowne dobranie sposobu komunikacji do potrzeb uczniów i nauczanego przedmiotu. W tym celu stosuje się zróżnicowane metody, które skoncentrowane są na najbardziej efektywnym przekazaniu wiedzy. 

Uczenie przy zastosowaniu technik NLP zakłada bowiem, nie tylko stosowanie kanału werbalnego, czyli prowadzenie lekcji lub wykładu, ale także działanie na podświadomość. Wiele informacji jest bowiem zapamiętywanych mimochodem, na poziomie podświadomym. Techniki NLP mogą to zapamiętywanie wzmocnić. 

Najskuteczniejsze metody NLP w nauczaniu

Zmiana pozycji percepcyjnych jest jedną z technik NLP, która doskonale sprawdzi się w szkole i podczas kursów. Jest to metoda zakładająca trzy kroki zmiany percepcji – skupieniu się na swoich odczuciach, przejęciu sposobu myślenia drugiej strony oraz obiektywne podejście do problemu. 

Jedną z najbardziej skutecznych metod NLP stosowanych przez nauczycieli jest dopasowanie. Nauczyciel musi wejść w świat ucznia i dostosować swoje zachowanie do jego zachowania. Sztywny podział na ucznia i nauczyciela nie sprawdza się w NLP, uczeń musi widzieć w nauczycielu kogoś równego sobie i przyjaznego, dzięki temu szybciej i skuteczniej będzie zapamiętywać przekazywane mu informacje. Nauczyciel może zastosować dopasowanie poprzez dostosowanie swojej koordynacji ruchowej, tonu głosu czy szybkości mówienia do ucznia. 

Ciekawą metodą są poziomy logiczne, jest to technika, która w szkole może być przełożona na znajdowanie rozwiązania problemów uczniów. Niektórzy uczniowie niechętnie podchodzą do lekcji, nie chcą się uczyć i uważają szkołę za bezsensowną. W takiej sytuacji, dzięki zastosowaniu poziomów logicznych, nauczyciel może krok po kroku odkrywać kolejne warstwy problemu i dotrzeć do jego jądra. Dzięki temu możliwe będzie znalezienie przyczyn niechęci i problemów ucznia.

Programowanie neurolingwistyczne pomoże zrozumieć ucznia

Duży wyzwaniem dla nauczycieli jest zrozumienie tego, jak działają umysły ich uczniów. Przeszkodą we wczuciu się w rolę ucznia jest zazwyczaj różnica mentalności różnych pokoleń i nieporozumienia na linii uczeń-nauczyciel. Uczniowie nie chcą słuchać nauczycieli, bo nie widzą z nimi żadnej nici porozumienia, a nauczyciele często biorą młodszych od siebie uczniów za krnąbrnych. 

NLP jest bardzo skutecznym narzędziem do zrozumienia tego, jak działają umysły innych, a także do wyciszenia się, lepszej kontroli emocji, dobrego samopoczucia i pozytywnego podejścia do prowadzenia lekcji. Przy pomocy różnych metod NLP nauczyciel może znaleźć wskazówki, zapakować nad uczniami i wpływać na nich pozytywnie.